Now showing items 1-2 of 2

  • Faktory ovlivňující plodnosti planktonních korýšů v rybnících 

   Nováková, Hana (Jihočeská univerzita, 2020)
   Literární rešerše se zabývá faktory ovlivňujícími plodnosti planktonních korýšů v rybnících. Plodnosti zooplanktonu, abiotické a biotické podmínky prostředí byly zkoumány na rybnících Dehtář, Klec, Kvítkovický a Rod v roce ...
  • Vliv rybí predace a litorální vegetace na strukturu a chování zooplanktonu 

   Veselá, Jana (Jihočeská univerzita, 2016)
   Pomocí mesokosmového experimentu byl zkoumán vliv rybí predace na společenstvo zooplanktonu. Diplomová práce pojednává o vlivu velikostně selektivní predace ryb na druhové složení zooplanktonu, biomasu a velikost těla druhů ...