Now showing items 1-1 of 1

    • Prvky muzikoterapie v práci učitele na základní škole 

      Sadílková, Jana (Jihočeská univerzita, 2007)
      Diplomová práce je zaměřena na muzikoterapii jako léčebný a výchovný prostředek, který je možné využít v pedagogické praxi. Teoretická část diplomové práce se zabývá původem hudby a jejím působením na člověka, seznámením ...