Now showing items 1-1 of 1

    • Program obnovy venkovské obce Kaliště (u Humpolce) 

      Taičmanová, Pavla (Jihočeská univerzita, 2012)
      Tato bakalářská práce se věnuje lokálnímu rozvoji venkova, konkrétně tvorbě komplexního Programu obnovy venkovské obce Kaliště (u Humpolce). V teoretické části práce je charakterizováno území obce Kaliště, poté následuje ...