Now showing items 1-2 of 2

  • Historie a současnost řemesla - instalatérství 

   Talach, Petr (Jihočeská univerzita, 2014)
   V úvodu bakalářské práce je popsán historický vývoj vodárenství od počátku lidské civilizace do současnosti. V další části práce je věnována pozornost jednotlivým trubním materiálům, které jsou uváděny do kontextu s ...
  • Komparace současných trendů ve výrobě elektrické energie 

   Talach, Petr (Jihočeská univerzita, 2019)
   V teoretické části diplomové práce je popsán všeobecný souhrn informací k jednotlivým elektrárnám, které se nacházejí v jihočeském regionu. Pro úplnost je práce doplněna o chybějící zástupce, které v jižních Čechách nejsou, ...