Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení rizik ve vybrané organizaci 

   Talachová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2018)
   Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve vybrané společnosti, kterou je STRABAG, respektivě jeho odštěpný závod pozemního a inženýrského stavitelství v Českých Budějovicích. V literárním přehledu jsou sepsány teoretické ...
  • Řízení změn ve vybrané organizaci 

   Talachová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením změn ve vybrané organizaci. V literárním přehledu jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se změn, jejich druhy, kroky procesu zavádění změn, důvody, proč lidé nemají rádi změny, ...