Now showing items 1-2 of 2

  • Současný ekosystém Rich Internet Applications v HTML5 

   Vacek, Jakub (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá specifickým druhem webových aplikací zvaných Rich Internet Applications (RIA). V první části práce je vymezen pojem RIA a popsány technologie, které se při tvorbě RIA aplikací využívají. V ...
  • Systém pro tvorbu vyúčtování 

   Vacek, Jakub (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato magisterská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro tvorbu vyúčtování. V první části práce jsou definovány zamýšlené funkce systému a analyzována data služeb, které je nutné účtovat. Následně je popsán návrh ...