Now showing items 1-1 of 1

    • Informovanost obyvatelstva o ropné nouzi na území Jihočeského kraje 

      Vacek, Jan (Jihočeská univerzita, 2018)
      Cílem diplomové práce je posouzení úrovně znalostí obyvatelstva o problematice ropné nouze na území Jihočeského kraje a porovnání získaných dat s výsledky získanými v kraji Plzeňském. Na výsledky tohoto šetření navazuje ...