Now showing items 1-20 of 31

  • "Andělé a démoni" (Dan Brown) 

   Lišková, Eva (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce se zabývá knihou Andělé a démoni a to jak jejím vnějším vzhledem, ilustracemi, tak i z části jejím obsahem. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první polovině teoretické části pojednává o knize ...
  • Barva na 1. stupni ZŠ 

   Šviržovičová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2007)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku barvy a její možné využití na prvním stupni ZŠ. Práce je rozdělena do několika kapitol dle tematického zaměření. První jsou zaměřeny na vymezení pojmu barva a teoretické poznatky, ...
  • Body-art v proměnách muže a ženy 

   Mála, Jan (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem bakalářské práce je zachycení proměn a dobový vývoj body-artu na lidském těle v průběhu života. Tetování jakožto jedna kategorie z alternativních směrů umění byla inspirací pro tvorbu této bakalářské práce především ...
  • Cesty domovem. Mýtus krajiny - Třeboňsko 

   Hütterová, Daniela (Jihočeská univerzita, 2008)
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části - na část praktickou a část teoretickou. Praktická část ''Cesty domovem'' je tvořena 10 kresbami z třeboňské oblasti. Teoretická část ''Mýtus krajiny - Třeboňsko'' je souhrnem ...
  • Čertovy obrázky v historii a současnosti (výtvarná realizace mariášových karet) 

   Smilová, Vendula (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. Z části teoretické, kterou právě držíte v ruce a z části praktické, kterou najdete ve zmenšené verzi reprodukova-nou v obrazové příloze a jejíž originály budou ...
  • Česká krajina. Cyklus (volná kresba) s barevným provedením 

   Stropková, Eliška (Jihočeská univerzita, 2011)
   E. STROPKOVÁ. Diplomová práce. Česká krajina: Cyklus (volná kresba) s barevným provedením. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. 2011. Vedoucí práce L. Vacek. Diplomová ...
  • Detaily z přírody (technika: suchá jehla, kresba) 

   Bartáková, Dominika (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tato diplomová práce je složena ze dvou částí. Praktická část sestává ze souboru 6 kreseb formátu A3 a 6 grafik (technika suchá jehla) formátu A4 a přípravných skic. Práce jsou propojeny tématem detailů z přírody a zobrazují ...
  • Dialogy a konfrontace - fenomén psychologična v novější české tvorbě. 

   Horák, Martin (Jihočeská univerzita, 2006)
  • George Orwell: 1984. Grafická inspirace - soubor linorytů. 

   Bláhová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2004)
  • Intimní osvětlení 

   Ticháčková, Barbora (Jihočeská univerzita, 2012)
   Práce se v první polovině zabývá světelnou teorií, odpovídá na otázku co je to světlo. Zahrnuje tedy fyzikální studii světla. Nemalá část práce je také věnována optice a její historii. V druhé polovině práce lze nalézt ...
  • Ke kořenům - soubor grafických listů (hlubotisk volnou technikou na téma vztahu člověka k přírodě) 

   Musil, Karel (Jihočeská univerzita, 2008)
   Diplomová práce obsahuje praktickou a doprovodnou teoretickou část. Praktická část obsahuje deset kresebných finálních skic a deset grafických listů, vypracovaných technikou suché jehly s užitím dvoubarevné kombinace. ...
  • Knižní ilustrace ke zvolené literární předloze: Muž s dýmkou a houslemi - Arthur Conan Doyle. 

   Konečný, Adam (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část: 1. Praktická část: - obsahuje soubor devíti ilustrací ke knize Arthura Conana Doylea Muž s dýmkou a houslemi ( původní počet prací stanovený nad ...
  • "Krajem Šumavy" 

   Jůzová, Eva (Jihočeská univerzita, 2014)
   Bakalářská práce se nazývá ?Krajem Šumavy?, zabývá proměnami Šumavy v díle českých výtvarných umělců a prezentací osobních a tvůrčích přístupů k realizaci vlastní tvorby. Má dvě části. V teoretické části je uvedena historie ...
  • ...moje srdce nelétá. Jiří Orten v knižní ilustraci. 

   Kolářová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato diplomová práce s tématickým názvem ,, moje srdce nelétá'' Jiří Orten v knižní ilustraci se zabývá básnickou tvorbou Jiřího Ortena v konfrontaci s výtvarným doprovodem (tj. knižní ilustrace) vytvořeným k jeho poezii. ...
  • ...moje srdce nelétá. Jiří Orten v knižní ilustraci. 

   Kolářová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato diplomová práce s tématickým názvem ,, moje srdce nelétá'' Jiří Orten v knižní ilustraci se zabývá básnickou tvorbou Jiřího Ortena v konfrontaci s výtvarným doprovodem (tj. knižní ilustrace) vytvořeným k jeho poezii. ...
  • Motivy příměstské periferie - grafika (soubor linorytů) 

   Zemanová, Eva (Jihočeská univerzita, 2011)
   Anotace Téma: Motivy příměstské periférie Autor: Eva Zemanová Katedra: Katedra výtvarné výchovy Tématem diplomové práce jsou motivy městské periférie a jejich zákoutí. Zachycuje místa zapadlých ulic, staré opuštěné ...
  • O stromech a o přírodě. Grafika: Soubor linorytů a frotáží. 

   Jezdinská, Simona (Jihočeská univerzita, 2006)
  • Odložené formy 

   Frühaufová, Eva (Jihočeská univerzita, 2008)
   Diplomová práce s názvem Odložené formy je souborem zamyšlení nad starostmi člověka, který řeší situace přicházející s novým dnem. Plní úkoly a role připravené od života. A to buď hned nebo později. Zastavuji se u později ...
  • Oscar Wilde: Šťastný princ a jiné pohádky 

   Radová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této práce je nové výtvarné pojetí literárního díla ?Šťastný Princ? irského spisovatele O. Wilda. Teoretická část seznamuje se životem autora, obsahem a aktuálností zvoleného námětu a využitím podobných námětů v ...
  • Po stopách minulosti - Kastellologie 

   Sedláková, Marie (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce si klade za cíl představit feudální sídla středověku ve výtvarném projevu romantismu. Teoretická část je především zaměřena na feudální sídlo středověku. V první třetině se zabývá představením objektu ...