Now showing items 1-3 of 3

  • Fázová výživa dojnic v daném zemědělském podniku 

   Vacek, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2019)
   V práci byla analyzována fázová výživa dojného skotu v zemědělském podniku. Práce se dále zaměřovala na kvalitu objemných krmiv kukuřičné siláže, jetelotravní siláže a silážního bobu. Zhodnotila se technika krmení, složení ...
  • Myslivost jako faktor cestovního ruchu 

   Vacek, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2010)
   Hlavním cílem práce je zhodnotit podíl myslivosti a lovecké turistiky na cestovním ruchu a určit předpoklady pro jejich další rozvoj. Mezi další dílčí cíle patří zjištění pohledu veřejnosti na myslivost a loveckou turistiku, ...
  • Záchrana a regenerace plemene skotu české červinky 

   Vacek, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přehlednou studii o záchraně plemene skotu česká červinka s bilancí dosažených výsledků v průběhu procesu regenerace. Práce zahrnuje proces regenerace, příbuzná plemena, státní podporu, ...