Now showing items 1-1 of 1

    • Řádové sestry v ošetřovatelské praxi 

      Vachalcová, Andrea (Jihočeská univerzita, 2009)
      Bakalářská práce je zaměřena na některé církevní řády a kongregace, jejichž členky pracují ve zdravotnických zařízeních v současnosti.Kvantitativně -kvalitativním šetřením byla zjišťována míra informovanosti a názory občanů ...