Now showing items 1-2 of 2

  • Předpoklady realizace reprodukční schopnosti skotu z hlediska podmínek chovu 

   Vachoušková, Jana (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem této diplomové práce bylo vypracovat přehled faktorů ovlivňujících reprodukci dojnic, získat data o reprodukci krav a vyhodnotit úspěšnost zabřezávání za rok 2019. Údaje pro tuto práci byly nashromážděny ve společnosti ...
  • Reprodukce holštýnského skotu 

   Vachoušková, Jana (Jihočeská univerzita, 2019)
   Prvovýroba mléka prodělala v posledních 20 letech vývoj a posun k zvýšení užitkovosti, které žádné jiné odvětví zemědělské výroby nezaznamenalo. Cílem práce bylo zpracovat informace o synchronizačních programech využívaných ...