Now showing items 1-1 of 1

    • Právní ochrana spotřebitele 

      Vachová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2017)
      Cílem práce je vymezit základní pojmy z oblasti ochrany spotřebitele, analyzovat současnou právní úpravu vztahující se k ochraně spotřebitele a provést její komparaci s předchozí právní úpravou. Na základě zjištěných ...