Now showing items 1-2 of 2

  • Embryonální a postembryonální vývoj raka mramorovaného v různých teplotách 

   Fojt, Martin (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat životní cyklus partenogeneticky se rozmnožujícího raka mramorovaného Procambarus fallax f. viriginalis se zaměřením na jeho embryonální a postembryonální vývoj v různých ...
  • Některé reprodukční a fyziologické aspekty invasivních raků 

   Yazicioglu, Buket (Jihočeská univerzita, 2017)
   Bylo provedeno několik studií s cílem porozumět reprodukční biologii invazivních druhů raků. Mnoho studí popisuje, jak invazivní druhy vytvářejí populace na nových stanovištích, interakce (vzájemné působení) mezi původními ...