Now showing items 1-1 of 1

    • Možnosti součinnosti ÚPL s projekcí a realizací KPÚ 

      Zabilková, Jana (Jihočeská univerzita, 2011)
      Se zvoleným katastrální území městyse Ledenic, se pracovalo v programu ArcGIS. Hlavními hodnotícími tématy jsou ? cestní síť, erozní opatření, územní systém ekologické stability, vodohospodářská opatření a území pro těžbu ...