Now showing items 1-2 of 2

  • Fundamentální analýza a její využití při investování na trhu cenných papírů 

   Zabloudil, Jakub (Jihočeská univerzita, 2014)
   Fundamentální analýza je metoda analýzy ceny cenných papírů, která zahrnuje všechny podstatné vlivy. Cílem práce bylo zpracovat fundamentální analýzu pro vybraný akciový titul, porovnat vnitřní hodnotu akcie s tržní cenou ...
  • Tvorba predikčních modelů 

   Zabloudil, Jakub (Jihočeská univerzita, 2016)
   Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu predikčních modelů, jejichž úkolem je poskytnutí včasného varování před potenciálním úpadkem podniku. Podstata a hlavní cíl práce spočívá ve vytvoření vícerozměrných klasifikačních ...