Now showing items 1-1 of 1

    • Reverzní logistika v potravinářských logistických řetězcích 

      Zachardová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2017)
      Bakalářská práce se zaměřuje na fungování zpětné neboli reverzní logistiky v potravinářském podniku, jejíž procesy jsou v praktické části znázorněny na konkrétním příkladu. Cílem této práce je přiblížení optimalizace v ...