Now showing items 1-2 of 2

  • Ocenění vybraného podniku jako celku 

   Zacharová, Monika (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato diplomová práce má vymezený cíl zpracovat ocenění zvoleného podniku metodou tržního porovnání, včetně konfrontace dosažených hodnot s výsledky, získanými aplikací metod výnosového způsobu oceňování. Pro možnost použití ...
  • Zpracování účetních výkazů v účetní jednotce 

   Zacharová, Monika (Jihočeská univerzita, 2007)
   Práce se zabývá zpracováním finančních účetních výkazů, jimiž se podle zákona č. 586/1991 Sb., o účetnictví (zákon o účetnictví) rozumí rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Společně s přílohou tvoří tyto výkazy tzv. účetní ...