Now showing items 1-1 of 1

    • Pertuse, možnosti ovlivnění nepříznivé epidemiologické situace v ČR. 

      Pinďáková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2014)
      Diplomová práce se zabývá epidemiologickou problematikou pertuse v ČR, především možnostmi zlepšení epidemiologické situace pertuse. Pertuse je vážné infekční onemocnění dýchacích cest, které je v ČR dlouhodobě sledováno. ...