Now showing items 1-1 of 1

    • Motýli tam nežili? Paměť holocaustu 

      Patáková, Sabina (Jihočeská univerzita, 2009)
      Účelem předkládané diplomové práce je srovnání šesti memoárů, pojednávajících o fenoménu zvaném holocaust z hlediska několika vybraných témat, a analýza subjektivního postoje jedinců k nim. Pozornost jsem zaměřila na ...