Now showing items 1-1 of 1

    • Evolution and genomics of symbionts in Hippoboscidae 

      Šochová, Eva (Jihočeská univerzita, 2016)
      Krevsající parazité vytváří asociace se symbiotickými bakteriemi, které jim doplňují B vitamíny a kofaktory chybějící v jejich potravě. Pokud jede o skupinu Hippoboscoidea, Glossinidae jako medicínsky významní přenašeči ...