Now showing items 1-4 of 4

  • Biologické zbraně a připravenost složek IZS na biologický útok 

   Kvíderová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2010)
   Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolila téma Biologické zbraně a připravenost složek IZS na biologický útok. V poslední době se stal bioterorismus jedním z nejdůležitějších světových problémů. Teroristické organizace, ...
  • Biologický terorismus - nová hrozba v rukou extrémistických skupin 

   Fučík, Miroslav (Jihočeská univerzita, 2008)
   V předložené bakalářské práci řeším problematiku nebezpečnosti zneužití biologických látek některými radikálně smýšlejícími skupinami k prosazení svých cílů na úkor naší společnosti a zda jsou složky integrovaného záchranného ...
  • Dekontaminace velkoobjemových prostor 

   Burda, Radek (Jihočeská univerzita, 2013)
   Teoretická část práce byla rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola obecně definuje pojem kontaminace, který bezprostředně souvisí s dekontaminací. Druhá kapitola je zaměřena na mikrobiální kontaminaci, definuje ...
  • Metody ochrany nemocnic před teroristickým útokem biologickými látkami 

   Jandová, Miroslava (Jihočeská univerzita, 2007)
   Cílem této práce je posouzení připravenosti nemocnic na případný teroristický útok biologickými látkami, zhodnotit dostupná krizová řízení a s tím související ochrana nemocnic a obyvatel před různými druhy teroristických ...