Now showing items 1-1 of 1

    • E-commerce 

      Marešová, Věra (Jihočeská univerzita, 2014)
      Diplomová práce zkoumá faktory, které ovlivňují důvěryhodnost či nedůvěryhodnost e-shopů v oblasti B2C. Cílem bylo vypracovat souhrn doporučení pro obchodníky, kteří se zabývají nebo uvažují o obchodování na internetu, a ...