Now showing items 1-3 of 3

  • Identifikace železničních vozů na základě obrazové informace 

   Šeps, Pavel (Jihočeská univerzita, 2020)
   Tato magisterská práce se zaměřuje na návrh a vytvoření systému pro identifikaci železničních vozů na základě identifikační informace, která se nachází na boku každého vagónu. Popisuje nalezení optimálního předzpracování ...
  • Vývoj aplikace pro plánování projektů pomocí metody síťové analýzy 

   Pech, Jan (Jihočeská univerzita, 2017)
   V první části práce se probírá teoretický základ síťové analýzy. Tato analýza využívá poznatky z teorie grafů (obor diskrétní matematiky) k plánování projektů. Hlavním tématem síťové analýzy je časová náročnost projektů, ...
  • Vývoj aplikace pro zaznamenávání výsledků logopedické diagnostiky 

   Holakovská, Eva (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce je zaměřená na vývoj aplikace pro uchování informací o klientech a jejich terapiích v rámci logopedické praxe. První část práce se soustředí na životní cyklus softwaru a jednotlivé kroky vedoucí k úspěšnému ...