Now showing items 1-1 of 1

    • Vývoj aplikace pro zpracování zeměpisných souřadných systémů 

      Kubala, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2018)
      V dnešní době s rostoucím využitím Global Position System (GPS) a Geografických informačních systémů (GIS) mnoho lidí potřebuje převádět mezi zeměpisnými souřadnými systémy. Hlavním cílem této práce je vyvinutí počítačového ...