Now showing items 1-1 of 1

    • Prevence sociálních aspektů nemoci 

      Šamánek, Petr (Jihočeská univerzita, 2010)
      Cílem bakalářské práce bylo z dostupných informací vyhledat a popsat vztah mezi počty rozdaných injekčních setů v rámci výměnných programů pro narkomany a incidencí virových hepatitid typu B a C. Dále zhodnotit poptávku ...