Now showing items 1-1 of 1

    • Hyperkoagulační stavy v graviditě, vliv nízkomolekulárního heparinu 

      Kabelová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2017)
      Hyperkoagulační stavy stojí za vznikem tromboembolické nemoci, která zahrnuje hlubokou žilní trombózu a plicní embolii. Je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění. Hyperkoagulační stavy vznikají z vrozených a ...