Now showing items 1-1 of 1

    • "Oběť živá" jako model životního postoje 

      Dvořák, Josef (Jihočeská univerzita, 2011)
      "Oběť živou" (otevřenou Abrahamem, pokračující v Jóbovi, naplněnou v Ježíši Kristu a zdůrazňovanou apoštolem Pavlem) chápu jako životní postoj pramenící ze vztahu k Bohu Hospodinu. Na význam i hloubku osobní obětavosti ...