Now showing items 1-2 of 2

  • The Paradoxical World of The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald 

   Šanderová, Milada (Jihočeská univerzita, 2015)
   F. Scott Fitzgerald ve svém románu Velký Gatsby vytvořil svět zásadních rozporů. A to ať se jedná o fungování společnosti jako celku, propastné rozdíly mezi jednotlivými společenskými vrstvami, postavami, nebo napětí mezi ...
  • The Paradoxical Worlds of F. Scott Fitzgerald 

   Šanderová, Milada (Jihočeská univerzita, 2018)
   Cílem této diplomové práce je analyzova svět románů F. Scott Fitzgeralda This Side of Paradise, Tender is the Night a nedokončeného románu The Last Tycoon jako svět založený na systému zásadních kontradikcí a binárních ...