Now showing items 1-1 of 1

    • Překlady Jaroslava Vrchlického z románských literatur. 

      Viciánová, Klára (Jihočeská univerzita, 2014)
      V diplomové práci se zabývám překladovou tvorbou Jaroslava Vrchlického z francouzské poezie. V pěti kapitolách analyzuji Vrchlického překlady básní parnasistů José-Marii de Heredia, Sully Prudhomma, Leconta de Lisle a ...