Now showing items 1-1 of 1

    • Narativní svět povídek F. J. Rubeše 

      Veselá, Markéta (Jihočeská univerzita, 2008)
      Tato práce se zabývá způsobem vyprávění v Rubešových povídkách. Na vyprávění je nahlíženo z pohledu naratologie. Zaměřili jsme se na analýzu nejzákladnějších složek vyprávění, kterými jsou: vypravěč, postavy, prostor a ...