Now showing items 1-1 of 1

    • Využití CNC obráběcí stavebnice ve výuce 

      Mojžíšová, Denisa (Jihočeská univerzita, 2019)
      Bakalářská práce se v první části zabývá obecnými pojmy o CNC stojích, vysvětlením jejich funkcí a základním rozdělením. Naleznete zde kapitolu o G - kódu, podle kterého CNC zařízení vykonává svou práci. Dále je vysvětleno ...