Now showing items 1-1 of 1

    • Proces řízení neshodných výrobků 

      Klíma, Martin (Jihočeská univerzita, 2017)
      Cílem diplomové práce je analýza procesu řízení neshodných produktů a navržení opatření, která povedou ke zlepšení stávajícího stavu. V teoreticko metodologické části je představena historie kvality, dále moderní přístupy ...