Now showing items 1-2 of 2

  • Znalosti přírodnin u žáků 1. stupně ZŠ 

   Kováříková, Marie (Jihočeská univerzita, 2010)
   Diplomová práce zjišťuje prostřednictvím didaktického testu znalost vybraných přírodnin u žáků 5. ročníku 1. stupně ZŠ. Zmiňuje se o způsobu výuky prvouky a přírodovědy učitelů 1. stupně ZŠ. Zaměřuje se také na analýzu ...
  • Znalosti přírodnin u žáků 1. stupně ZŠ. 

   Budková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2010)
   Tato diplomová práce zjišťuje znalosti přírodnin u žáků 1. stupně ZŠ. Znalosti přírodnin jsou zjišťovány formou didaktického testu, který je dobře využitelný ve školní praxi. Zmiňuje se také o přírodovědných učebnicích a ...