Now showing items 1-1 of 1

    • Znalosti přírodnin u žáků 1. stupně ZŠ 

      Kováříková, Marie (Jihočeská univerzita, 2010)
      Diplomová práce zjišťuje prostřednictvím didaktického testu znalost vybraných přírodnin u žáků 5. ročníku 1. stupně ZŠ. Zmiňuje se o způsobu výuky prvouky a přírodovědy učitelů 1. stupně ZŠ. Zaměřuje se také na analýzu ...