Now showing items 1-1 of 1

    • Existencialismus a jeho pojetí člověka 

      Rapčanová, Anna (Jihočeská univerzita, 2017)
      Diplomová práce se zabývá zkoumáním konkrétních prací Alberta Camuse a Gabriela Marcela se zaměřením na jejich otázku hodnot člověka. Cílem je poukázat na dvě podoby existenciální filozofie týkající se lidské existence v ...