Now showing items 1-1 of 1

    • POVÁLEČNÉ OBDOBÍ KLÁŠTERA TEPLÁ, 1945 - 1950 

      Mikešová, Anna (Jihočeská univerzita, 2010)
      Práce se zabývá poválečným obdobím kláštera Teplá v letech 1945 - 1950.Zachycuje obnovu kláštera po válce a odsun německých řeholníků a kněží. Zvláštní pozornost věnuje problematice nastolení komunismu v roce 1948 a dopadu ...