Now showing items 1-1 of 1

    • Rizika epidemií z pohledu krizového managementu 

      Dvořáková, Miroslava (Jihočeská univerzita, 2008)
      Jednotlivé plány (Havarijní plán - Plán hygienických a protiepidemických opatření, Typový plán - epidemie, Krizový plán - Operační plán - hromadné nákazy osob a Krajský pandemický plán) jsou neodmyslitelnou součástí při ...