Now showing items 1-2 of 2

  • Komparace účetních výkazů dle české legislativy a IFRS/IAS 

   Jarešová, Štěpánka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem této diplomové práce je porovnání účetních výkazů dle české účetní legislativy (?ČÚL) a dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. Teoretická část se zaměřuje na formální porovnání účetních výkazů ...
  • Právní aspekty harmonizace účetnictví 

   Mrázková, Pavla (Jihočeská univerzita, 2014)
   Práce je zaměřena na srovnání Českých účetních standardů a mezinárodních standardů IFRS a IAS. Cílem práce je zjistit, jak moc se odlišuje české účetnictví od Mezinárodních standardů a posoudit rozdíly českého a slovenského ...