Now showing items 1-1 of 1

    • Zánik Základní školy J. A. Komenského v Písku 

      Procházka, Aleš (Jihočeská univerzita, 2019)
      Bakalářská práce se zabývá zánikem Základní školy Jana Amose Komenského v Písku. V šesti kapitolách jsou postupně představeny dějiny města Písku a píseckého školství, vznik vzdělávací instituce na Alšově náměstí a významné ...