Now showing items 1-1 of 1

    • Pojetí svobody ve výchově v dílech J. A. Komenského 

      Žílová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2018)
      Diplomová práce se zabývá pojetím svobody ve výchově u J. A. Komenského. Cílem je odpovědět na otázku: Jak Komenský chápe svobodu ve výchově? V práci je stručně představen Komenského život a doba, ve které žil. Dále jsou ...