Now showing items 1-1 of 1

    • Pojmové mapy a jejich využití při výuce fyziky na ZŠ 

      Šikýř, Michal (Jihočeská univerzita, 2017)
      Tato diplomová práce se zabývá rozborem pojmových, myšlenkových map a jejich dalších podob. Za cíl si klade rozlišit pojmové a myšlenkové mapy. Dalšími cíli jsou vytvoření souboru těchto map a jejich ověření při výuce ...