Now showing items 1-1 of 1

    • Vliv osvícenských idejí na českou školu přelomu 18. a 19. století 

      Šaclová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2012)
      V diplomové práci Vliv osvícenských idejí na českou školu přelomu 18. a 19. století se zabývám osvícenskými reformními snahami J. I. Felbigera, F. Kindermanna a J. J. Ryby. Soustřeďuji se především na pět částí Felbigerovy ...