Now showing items 1-1 of 1

    • Moderne Frau und in der Zeit der Industrialisierung 

      Kolářová, Jana (Jihočeská univerzita, 2011)
      Tato práce se zabývá analýzou vybraných děl známého německého spisovatele Theodora Fontana. Konkrétně jde o tři romány - Toužení, soužení; Effi Briestová a Cizoložnice. Této analýze předchází teoretická část, ve které jsou ...