Now showing items 1-1 of 1

    • Obraz pravoslaví v románu Vzkříšení L. N. Tolstého 

      Mráčková, Lenka (Jihočeská univerzita, 2014)
      Tématem bakalářské práce je Obraz pravoslaví v románu Vzkříšení L. N. Tolstého. Právě tento román je stavebním kamenem práce a předlouhou pro zpracování daného tématu, které si autorka zvolila na základě vlastní četby. ...