Now showing items 1-1 of 1

    • Osvojování řeči v multilingvním prostředí 

      Svobodová, Sandra (Jihočeská univerzita, 2021)
      Předkládaná diplomová práce nese název Osvojování řeči v multilingvním prostředí. Úvodní kapitola se zaměřuje především na vymezení základních pojmů jako je bilingvismus a multilingvismus, rovněž zmiňuje typy, výhody a ...