Now showing items 1-1 of 1

    • Čechy v laténském období z archeozoologické perspektivy 

      Opelková, Monika (Jihočeská univerzita, 2020)
      Diplomová práce si klade za cíl přiblížit hospodářské dějiny méně prozkoumaného období na našem území, jímž je doba laténská. Rešeršní část diplomové práce se zabývá především hospodařením na sídlištích doby laténské ve ...