Now showing items 1-1 of 1

    • Ordo amoris jako rámec sociální práce 

      Oravcová, Hana (Jihočeská univerzita, 2010)
      Diplomová práce na základě jednotlivých etických teorií sv. Augustina, M. Schelera, V. E. Frankla a R. Spaemanna zkoumá koncept ordo amoris jako teoretické východisko etiky v sociální práci. Zabývá se historickým vývojem ...