Now showing items 1-1 of 1

    • Kalkulace jako nástroj řízení nákladů 

      Kalkušová, Renata (Jihočeská univerzita, 2014)
      Tato práce řeší problematiku tvorby a využití kalkulací ve firemní praxi. Cílem je vytvořit výsledné kalkulace zvolené kalkulační jednice (hodina práce kolového bagru) a zhodnotit rentabilitu výkonu a jeho přínos firmě. ...