Now showing items 1-4 of 4

  • Analyzovat blíže kritéria pro vstup ČR do evropského měnového systému a následné změny měnové politiky 

   Krajícová, Monika (Jihočeská univerzita, 2009)
   Analyzovat kritéria pro vstup CR do EMU. Kritérii jsou tzv. Maastrichtská kritéria. Práce se zabývá definicí kritérií a jejich plnění Českou republikou.V závěru se práce věnuje změnami v měnové politice po vstupu do EMU.
  • Ekonomické a právní aspekty Paktu růstu a stability 

   Trojanová, Linda (Jihočeská univerzita, 2014)
   V teoretické části je popsáno, co je Pakt stability a růstu, proč a jak vznikl, které smlouvy a události mu předcházely. Je popsána Maastrichtská smlouva a její konvergenční kritéria a dále původní Pakt stability a růstu. ...
  • Přijetí eura v ČR 

   Klásková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce seznamuje s problematikou teoretického přijetí eura v České republice, ke kterému se při vstupu do Evropské Unie v roce 2004 zavázala. Pevné datum přijetí prozatím stanovené není i přes to, že část podmínek ...
  • Zavádění eura v České republice v porovnání se zavedením eura na Slovensku 

   Štefko, Martin (Jihočeská univerzita, 2010)
   Diplomová práce se zabývá tématem zavádění eura v České republice v porovnání se zavedením na Slovensku. Cílem této práce je analyzovat systémy zavádění eura v České republice a Slovenské republice, porovnat jaké jsou zde ...