Now showing items 1-1 of 1

    • Účetní výkazy, jejich struktura a sestavení v účetních softwarech 

      Švihelová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2015)
      Teoretická část této práce je zaměřena na význam a funkce účetních výkazů. Pak následuje charakteristika hlavních finančních výkazů: rozvahy, která poskytuje informace o finanční pozici společnosti, výkazu zisku a ztráty, ...